instagram
en
pl
home

Recepcja Wystawców zaprasza do swojego biura, znajdującego się przy ul. Śniadeckich, z lewej strony obok bramy wjazdowej na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie 7A, wejście bezpośrednio z ulicy.

W Recepcji Wystawców wystawcy oraz firmy współpracujące mają możliwość:

  • pozyskania kart wstępu i wjazdu na okres montażu i demontażu (imienną listę osób montujących oraz ilość samochodów prosimy przesłać na adres:  recepcjaat mtp.pl
  • rezerwacji, a następnie zakupu stałych i 1-razowych kart wjazdu (tylko dla samochodów osobowych), kart wstępu dla wystawcy,
  • uzyskanie paragonów fiskalnych lub - na ich podstawie -  faktur za wykonanie usługi,
  • zakupu katalogów targowych z poprzednich edycji targów,
  • zakupu dostępu do Internetu (bezprzewodowe WI-FI)
  • uzyskania szczegółowej informacji organizacyjno-porządkowej dotyczącej danych targów oraz ogólnego programu wystawienniczego MTP i działalności Centrum Kongresowego.


Zapraszamy do skorzystania ze znajdującego się przed recepcją parkingu buforowego. Czas bezpłatnego postoju to 30 minut.

e-mail: recepcjaat mtp.pl
faks.
+48 (0) 61 869 23 99

Adres do korespondencji

Recepcja Wystawców
Międzynarodowe Targi Poznańskie (Pawilon 7A)
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań