instagram
en
pl
home

Zapoznaj się z najważniejszymi zasadami udziału w targach, przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi, warunkami udziału w targach oraz postanowieniami szczegółowymi.

  • Warunki Uczestnictwa i Postanowienia Szczegółowe
  • Z regulaminem uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. można zapoznać się tutaj. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.
  • Przepisy techniczne i przeciwpożarowe dostępne są tutaj. Dokument obowiązuje od 21 sierpnia 2017 r. na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.