instagram
en
pl
home

O prawnych aspektach wzornictwa w strefie FORUM

9 marca 2018 r. o godz. 12:00 w ramach arena DESIGN swoją prelekcję pt. „Brak rejestracji wzoru nie wyklucza jego ochrony. Ochrona wzorów zarejestrowanych i niezarejestrowanych na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych” wygłosi adw. Maria Gutowska-Ibbs z Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr – ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej i TMT.

W trakcie wystąpienia nie tylko zostanie przedstawione polskie i europejskie prawo wzorów przemysłowych, ale przede wszystkim – praktyczne wskazówki dla projektantów oraz producentów: w jaki sposób chronić wzór niezarejestrowany, jakie środki prawne przysługują w razie naruszenia wzoru oraz jak skutecznie dochodzić ochrony w postępowaniu sądowym.

Wobec szeregu naruszeń pojawiających się w dziedzinie wzornictwa przemysłowego warto mieć świadomość, że istnieją instrumenty prawne, które pozwalają na efektywną reakcję w przypadku naruszenia i nie pozbawiają ochrony wzorów niezarejestrowanych – podkreśla adw. Maria Gutowska-Ibbs.

Zapraszamy!

2018-02-22
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact