instagram
en
pl
home

UE traci 60 mln euro z powodu podrabianych produktów

Z najnowszego raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wynika, że każdego roku w całej UE starty z powodu podrabiania produktów w 13 sektorach gospodarki wynoszą 60 mld euro. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa z zakresu poszanowania praw własności intelektualnej. W Polsce takiej misji podjęło się m.in. stowarzyszenie loveOriginal, którego współzałożycielem są Międzynarodowe Targi Poznańskie.

W ciągu ostatnich 5 lat EUIPO śledził koszty ekonomiczne podrabiania produktów w sektorach uznanych za podatne na naruszenia praw własności intelektualnej. Obecne dane pokazują, że bezpośrednie straty roczne w tych sektorach wynoszą 60 miliardów euro, co odpowiada 7,5% sprzedaży, w wyniku obecności podrobionych produktów na rynku. Łączne straty są równoważne 116 euro na obywatela UE rocznie. Ponieważ legalni producenci produkują mniej, niż produkowaliby w przypadku braku zjawiska podrabiania produktów, zatrudniają oni tym samym mniej pracowników.

Przekłada się to na utratę 434 000 miejsc pracy w poniżej wymienionych sektorach. W sprawozdaniu szacuje się, że w związku z obecnością podrabiania produktów, 13 sektorów traci w Polsce 11,8% sprzedaży bezpośredniej rocznie. Jest to równowartość około 2,7 miliarda EUR (11,4 mld PLN) lub 72 EUR (301 PLN) na jednego mieszkańca Polski rocznie.

Badania zostały przeprowadzone w 13 następujących sektorach: kosmetyki i higiena, osobista, odzież, obuwie i akcesoria, artykuły sportowe, zabawki i gry, biżuteria i zegarki, torebki i walizki, nagrania muzyczne, napoje spirytusowe i wina, środki farmaceutyczne, pestycydy, smartfony, baterie i opony.

Dane te stanowią część cyklu prac badawczych prowadzonych przez EUIPO w ciągu ostatnich 5 lat i po raz pierwszy zostały opublikowane w jednym sprawozdaniu. Przedstawiony dziś raport podsumowujący łączy również badania nad wpływem własności intelektualnej na gospodarkę UE oraz koszty podrabiania produktów i piractwa na handel międzynarodowy.

- W ciągu ostatnich 5 lat nasze sprawozdania i badania po raz pierwszy dały kompleksowy obraz gospodarczy wpływu podrabiania produktów i piractwa na gospodarkę UE i tworzenie miejsc pracy, a także informacje na temat naruszania praw własności intelektualnej. Dzięki naszym badaniom wykazaliśmy również pozytywny wpływ własności intelektualnej na zatrudnienie i rozwój. Nasze prace zostały przeprowadzone w taki sposób, aby decydenci i obywatele nie mieli wątpliwości co do wartości własności intelektualnej i szkód wynikających z jej naruszenia - António Campinos, dyrektor wykonawczy EUIPO.

Walczą o świat bez kopii

W Polsce misji edukacji społęczeństwa w zakresie poszanownia praw własności intelektualnej podjęło się stowarzyszenie loveOriginal, którego wystawą  „?WE love Original” podczas areny DESIGN zainaugurowało oficjalnie swoją działalność.  Stowarzyszenie w swoim manifeście wyraża sprzeciw wobec świadomego produkowania oraz sprzedaży cudzych wzorów pod nazwą „obiekt inspirowany”, umieszczania tego rodzaju zamienników przez niektóre biura architektoniczne oraz w projektowe w swoich realizacjach, świadomego kupowania plagiatów mebli i lamp. - Postępowanie prawne w przypadku gdy doszło do tego rodzaju naruszeń prawa pozostawiamy producentom oryginałów. Naszym celem są przede wszystkim działania edukacyjne, tak by skala tego zjawiska była jak najmniejsza - mówią twórcy stowarzyszenia.

Oprócz działań edukacyjnych promujących wartość pracy twórczej, stowarzyszenie loveOriginal chce także prowadzić doradztwo dla projektantów w zakresie ochrony praw autorskich i inicjować debatę, w efekcie której mogłoby dojść do nowelizacji istniejącego prawa.

 

2018-06-28
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact