instagram
en
pl
home

Wystawa studentów Uniwersytetu Artystycznego na MTP

W pawilonie 1 będzie można obejrzeć najlepsze prace dyplomowe Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zgłoszone na Konkurs im. M. Dokowicz. Wernisaż wystawy głównej i gala wręczenia nagród odbędzie się 10 listopada 2017 roku o godzinie 18.00.

Patronem konkursu jest Maria Dokowicz (ur. 24 V 1909, Nieczajno k. Obornik- zm. 4 IV 1977, Dayton, USA), absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu – dzisiejszego UAP, która w rozporządzeniu testamentowym zapisała pewną sumę na fundusz stypendialny dla najlepszych dyplomantów. Z czasem konkurs zmienił się w prestiżową, przyznawaną corocznie nagrodę.

Zgodnie z regulaminem nagrody kierownicy katedr mają możliwość wytypowania do konkursu dwóch najlepszych dyplomów, dzięki czemu wystawa konkursowa jest reprezentacyjną wizytówką uczelni, pokazującą szeroko najlepsze prace dyplomowe. Nominowani absolwenci reprezentują osiem wydziałów, które kształcą na czternastu kierunkach i w osiemnastu specjalnościach. Dla uczestników konkursu sama nominacja, miejsce w katalogu, udział w wystawie to nobilitujące wyróżnienie.

Wystawa potrwa do 16 listopada.

2017-11-08