instagram
en
pl
home

Projektowanie, jako ujarzmianie materii świata, kryje w sobie dwa napięcia: tworzenie obiektów i ich doświadczanie. Oba nierozerwalnie współistniejące. Jak zatem pielęgnować pierwotną, sensoryczną wrażliwość, by w ten sam sposób - sensoryczny, empatyczny - kształtować materię? Jak tworzyć produkty i usługi czerpiąc dane płynące ze zmysłów? Warsztat „To czuć! Projektowanie dla zmysłów” składa się z części badawczej, koncepcyjnej i projektowej. Jest przeznaczony dla projektantów, studentów szkół projektowych, kandydatów na studia projektowe oraz dla wszystkich zainteresowanych designem, zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej.

Warsztat "To czuć! Projektowanie dla zmysłów" organizowany jest przez School of Form, a poprowadzi go Agata Kiedrowicz

Data: 14.03.2017

Godziny: 14:00-16:00

Miejsce: Pawilon 5, antresola

Rejestracja: http://sof.edu.pl/aktualnosci/182-wydarzenia-otwarte/2559-to-czuc-projektowanie-dla-zmyslow-warsztat.html